PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA - Rođendanski giveaway | City Galleria Zadar

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA – Rođendanski giveaway

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

„ROĐENDANSKI GIVEAWAY CITY GALLERIJE“

(„Pravila natječaja“)

Članak 1

ORGANIZATOR

 1. Ovim dokumentom određuju se pravila i uvjeti sudjelovanja u Instagram nagradnom natječaju „Rođendanski giveaway City Gallerije“.
 2. Nagradni natječaj priređuje i organizira: City Galleria, ILIRIJA d.d., Tina Ujevića 7, 23 210 Biograd na Moru, OIB: 05951496767 (dalje u tekstu: Organizator).

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

 1. Nagradni natječaj provodi se u svrhu direktne marketinške promocije Organizatora.
 2. Nagradni natječaj traje od 10.10.2023. do 16.10.2023. godine do 23:59 sati, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.
 3. Natječaj se realizira putem profila poslovno-trgovačkog centra City Galleria na društvenoj mreži Instagram (dalje u tekstu: društvene mreže).
 4. Ova Pravila natječaja bit će objavljena na službenoj web stranici Organizatora, centra City Galleria na www.citygalleria.hr.

Članak 3

PRAVO SUDJELOVANJA

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve maloljetne (uz odobrenje roditelja ili skrbnika) i punoljetne osobe koje su hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, te su registrirane na društvenoj mreži Instagram. Ukoliko je natjecatelj maloljetan, od roditelja ili skrbnika tražit će se očitovanje o suglasnosti  za sudjelovanje u natječaju.
 2. U nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati zaposlenici tvrtke Organizatora, kao ni članovi njihove uže obitelji.
 3. Objavom na društvenim mrežama kao odgovor na pitanje centra City Galleria iz ovog natječaja, sukladno članku 5. ovih Pravila, osoba se uključuje u natječaj, te se smatra da je pročitala i prihvatila Pravila natječaja.

Članak 4

NAGRADA KOJU UTVRĐUJE ORGANIZATOR

 1. Organizator nagrađuje jedan najkreativniji odgovor poklon bonovima u ukupnoj vrijednosti od 200,00 EUR koji se mogu iskoristiti u odabranim trgovinama centra City Galleria koje su navedene na poklon bonu, najkasnije do dana 31. listopada 2023. godine.
 2. Sudionik ovog nagradnog natječaja nema pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima natječaja. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.
 3. Sudionik prihvaćanjem ovih Pravila natječaja potvrđuje i suglasan je kako Organizator natječaja neće biti odgovoran za bilo koju štetu koja bi mogla nastati u vezi realizacije ove nagrade.

Članak 5

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

 1. Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je u periodu trajanja natječaja na Instagram profilu centra City Galleria pod odgovarajućom objavom u komentaru objaviti najoriginalniji i najkreativniji odgovor na postavljeno pitanje:

„Koji ti je bio najdraži dio subotnjeg slavlja i što želiš vidjeti sljedeće godine

na proslavi novog rođendana centra?“

te zapratiti Instagram profil centra City Galleria.

Članak 6

DISKVALIFICIRANJE

 1. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

a) Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;

b) Sudionike koji se koriste lažnim profilima;

c) Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja.

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

 1. Dobitnika će odabrati žiri marketing odjela Organizatora sastavljen od 3 (tri) člana, prema kriteriju „najkreativniji i najoriginalniji odgovor“, a za sudjelovanje u natječaju sudionik mora objaviti odgovor najkasnije do 23:59 sati dana 16.10.2023. godine.

Članak 8

OBJAVA DOBITNIKA

 1. Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj stranici centra www.citygalleria.hr, te na Instagram profilu centra City Galleria.
 2. Sva daljnja komunikacija bit će nastavljena elektronskom poštom ili putem messengera.
 3. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom, iz koje se nedvojbeno može utvrditi da se profil na društvenoj mreži odnosi na navedenu osobu.
 4. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 5 dana od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim natječajima ili dati drugom natjecatelju po odabiru.

Članak 9

PUBLICITET

 1. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade radi potreba proglašenja dobitnika.

Članak 10

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

 1. Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 11

U SLUČAJU SPORA

 1. U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zadru.

Članak 12

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

 1. Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora.

Članak 13

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

 1. Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 14

NAPOMENA

 1. Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Instagram ga ne promiče niti sponzorira.
 2. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki ILIRIJA d.d., a ne Instagramu. Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te ILIRIJA d.d. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.
 3. Smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Instagram stranici centra City Galleria (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja.
 4. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe, te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 15

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 1. ILIRIJA d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 je voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja. Ilirija d.d. je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka. U slučaju bilo kakvih pitanja koja se tiču obrade osobnih podataka može kontaktirati službenika za zaštitu osobnih podataka na sljedeću e-mail adrese: dpo@ilirijabiograd.com
 2. Radi provedbe nagradnog natječaja Ilirija d.d. obrađuje sljedeće osobne podatke sudionika:
 3. korisničko ime ili nadimak na Instagramu;
 4. dodatno eventualno i ime i prezime, e-mail i telefonski broj dobitnika.

Ilirija d.d. može izravno od dobitnika prikupljati sve druge osobne podatke potrebne za slanje ili predaju nagrade.

 • Ilirija d.d. će prikupljene osobne podatke u okviru nagradnog natječaja koristiti u svrhu njegove provedbe (ocjena prijava, odabir dobitnika i obavještavanje dobitnika, predaja nagrade). Bez navedenih podataka sudjelovanje u nagradnom natječaju ne bi bilo moguće.
 • Nakon završetka nagradnog natječaja i objavljivanja pobjednika, osobni podaci sudionika bit će izbrisani. Podaci dobitnika čuvaju se toliko dugo dok postoji zakonsko pravo na ispunjenje činidbe.
 • Sudionik nagradnog natječaja ima pravo bez naknade zatražiti informacije o svojim osobnim podacima koji se pohranjuju kao i pravo zatražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka. Sudionik može prigovoriti obradi podataka. Ako je sudionik dao privolu u okviru ovog nagradnog natječaja, ima mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati takvu privolu s budućim učinkom.

U Zadru, dana 10. listopada 2023. godine

Organizator

City Galleria

ILIRIJA d.d.